Yoğun Bakım Rehabilitasyonu

Yazı İçeriği

Yoğun bakım fizik tedavi, hastaların eski bağımsızlıklarını kazanması için gereken bir süreçtir. Hastalar bu tedaviyi evde fizik tedavi alarak ya da yoğun bakım sonrası hastane servislerinde alması gerekmektedir

Yoğun bakım koşulları, hayati tehlike taşıyan ve genellikle yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) kapsamlı bir bakım ve sürekli izleme gerektiren hastaların özel bakımıdır.

Hastalar sıklıkla uzun süreli fiziksel ve psikolojik komplikasyonlardan muzdariptir. Uzun süreli mekanik ventilasyon desteği alırlar ve sonuç olarak%25 ‘i belirgin kas güçsüzlüğü yaşarlar. Uzun vadeli YBÜ hastalarının yaklaşık%90’ı devam eden kas güçsüzlüğü yaşayacak.

Bu nedenle hasta bakımında, solunum komplikasyonlarının değerlendirilmesi ve yönetimi, fiziksel iyileştirme ve nöromüsküler ve kas-iskelet sistemi koşullarını iyileştirmek için beceri ve uzmanlık gerektiren niteliklere sahip,  multidisipliner bir ekip gerektirir.

Bakıma yönelik çok disiplinli bir yaklaşımın bir parçası olarak fizyoterapi tedavisi, ventilatöre bağlı pnömoni insidansını azaltarak, yoğun bakım ünitesinden güvenli ve erken taburcu olmayı kolaylaştırmak ve solunumu kolaylaştırmak için akciğer fonksiyonunu desteklemenin bir parçasıdır.

Yoğun Bakım Fizyoterapi ve Rehabilitasyonu

Fizyoterapi, kritik hastalıklarda uzun süreli yatak istirahati ve mekanik ventilasyonun olumsuz etkilerini önleyen önemli bir müdahaledir. Fizyoterapist tarafından verilen rehabilitasyon hasta ihtiyaçlarına göre düzenlenir. Tedavi programı bilinç durumuna, psikolojik durumuna ve hastanın fiziksel gücüne bağlıdır. Hareketi destekleyen ve mobilizasyonu içeren her türlü aktif ve pasif tedaviyi içerir. Hareketliliğe ve yürümeye odaklanan erken ilerleyen fizyoterapi, fonksiyonel düşüşü en aza indirgemek için esastır.

Yoğun bakım ünitesinde kalmanın olumsuz etkileri

 • Kas atrofisi ve fiziksel hareketsizlik
 • Uzun süreli mekanik solunum desteği nedeniyle diyafram zayıflığı
 • Yatak yaraları
 • Bozulmuş kalp ve solunum fonksiyonu
 • Ödem
 • Enfeksiyonlar

Fizyoterapinin Etkisi

 • Hastanın yoğun bakım ünitesinde ya da genel hastanede kalış süresini azaltır
 • Yoğun bakım ile ilgili komplikasyonları önler
 • İşlev ve yaşam kalitesini uzun vadede geliştirmek
 • Araştırmalar, Yoğun bakımda Fizyoterapi müdahalesinin ölüm oranını % 25 azaltmaya yardımcı olduğunu göstermiştir.

Kısa vade hedefleri

Erken aktivite: Kas iskelet sisteminin bütünlüğünü korumak için hem pasif hem de aktif egzersizler.

Hastaları pozisyonlamak: Yerçekiminin balgamın akciğerlerden akmasına yardımcı olmak için.

Çalkalama ve titreşimler gibi manuel teknikler: Bunlar, balgamı gevşetip temizlemek için kaburgalara uygulanır.

Emme: Aşırı balgamları emmek için akciğerlere küçük bir tüp yerleştirmek.

Hastanın ventilasyon dışı kalmasını önlemede hayati bir rol oynarlar.

Uzun süreli hedefler

Hastayı topluma entegre etmek ve yeniden başlatmak için kapsamlı bir rehabilitasyon programı planlar.

Rehabilitasyon hedefleri hasta, hastanın ailesi ve sağlık ekibi ile iletişim halindedir. Gelişmeler psikolojik olduğu kadar fiziksel olabilir ancak hastanın fonksiyonel ihtiyaçları ile ilgilenirler. Hedeflerin ulaşılabilir olması ve kritik hastalığın iyileşme ve ilerleyişleri boyunca değişimleri sırasında fiziksel ve fiziksel olmayan sonuçlarının düzenli olarak hasta değerlendirmesine dayanması gerekir.

Yoğun Bakımda Fizyoterapi Teknikleri

Solunum Fizyoterapisi

Solunum fizyoterapistinin rolü, hastaların solunum yollarının temizlenmesine ve solunum sisteminin bütünlüğünün korunmasına ve geliştirilmesine yardımcı olmaktır.

Tedavi müdahaleleri şunları içerir

 • Konumlandırma,
 • Eğitim,
 • Manuel ve ventilatör hiperinflasyonu,
 • Mekanik ventilasyondan ayırma,
 • Non-invaziv ventilasyon,
 • Vurmalı, titreşimli, emme
 • Solunum kaslarının güçlendirilmesi,
 • Solunum egzersizleri ve mobilizasyon

Ücretsiz Randevu