Kayropraktik Nedir?

Kayropraktik Nedir?

Yazı İçeriği

Kayropraktik nedir nasıl uygulanır kimler tarafından uygulanır sıkça merak edilen sorular arasındadır. Kayropraktik kökeni Yunanca’ya dayanan bir kelimedir. El uygulamaları, el ile tedavi anlamına gelir. Sürekli değişen ve gelişen tıp alanında birçok hastalığın teşhis edilmesi ve çözümüne yönelik yeni birtakım yöntemlerin çıkmasını sağlamıştır. Mevcut uygulamaların yanı sıra alternatif uygulamalar da oldukça önemlidir.

Günümüzde bu tedavi yöntemi oldukça büyük önem kazanmıştır ve bu önemi de gün geçtikçe arttırmaktadır. Bu tedavi yöntemi David Daniel Palmer adlı uzman tarafından 1895 yılında geliştirilmiştir. İlk olarak omurga üzerine uygulanan bu yöntem ilerleyen zamanlarda vücudun diğer kas ve iskeletine uygulanmaya başlanmıştır. Çeşitli sağlık sorunlarına çözüm olmuştur. Günümüzde de çoğu ülkede bu alternatif tıp uygulamasını kullanmaktadır.

Kayropraktik Nedir: Kayropraktik Ne Demek?

Kayropraktik ne demek ve nasıl uygulanır sorusunun cevabı şudur: Bu tedavi yöntemi, vücutta ortaya çıkan kas problemleri, iskelet problemlerini gidermek amacıyla uygulanan bir yöntemdir. Belirli hastalıkların tedavisinde de rol almaktadır. Bunlar:

 • Eklem hastalıklarına bağlı şiddetli eklem ağrılarında
 •  Omuza kadar uzanan boyun ağrılarında
 • Belirli sindirim rahatsızlıklarında kabızlık, reflü gibi
 • Uyluk ağrılarında
 • Pelvis kemiğinde oluşan ağrılarda
 • Doğumdan önce pelvisde bulunan kasların hazırlanmasında kullanır.
 • Şiddetli kronik seyreden bel ağrılarında
 • Kronik servikal bölge kaynaklı baş ağrısı
 • Ani fleksiyon ve ekstansiyon zorlamalarıyla ilişkili ağrılar
 • Akut ve kronik yumuşak doku zorlanmaları
 • Spor ile ilişkili kas iskelet yaralanmaları

Bel fıtığında kayropraktik tedavi çok etkilidir. Kronik bir şekilde devam eden bel ağrısı, bel fıtığı bu tedaviyle düzelebilmektedir. Hatta bu konuda birçok bilimsel araştırma yer almaktadır.

Yüksek hız ve düşük basınç ile kas, iskelet ve sinir sistemi üzerine işlem yapar. Bu yöntem genel olarak uzmanlartarafından omurga üzerinde yapılır. Amacı ise omurgada bulunan oynamaları ortadan kaldırarak omurganın hareket etmesini sağlamak, omurga dizilimini ve vücudun fonksiyonlarını düzeltmektir. Omuriliğin bir diğer görevi de sinirler ile beyin arasındaki bağlantıyı sağlamaktır. Dolayısıyla omurilikte olan sorunlar başka hastalıklara da yol açabilir. Stres travma gibi durumlar da gözlenebilir.

Kayropraktik Nedir: Kayropraktik Uzmanı

Bu yöntemin uygulamasında ilk olarak uzman tarafından hasta kişi muayene edilir. Birinci basamak sağlık hizmeti uzmanları olarak, hastaya fayda verecek, iyileşmesine katkı sağlayacak durumlarda diğer sağlık uzmanlarla beraber çalışmayı tercih ederler. Meslek içerisindeki uzman kişilerin büyük bir kısmı, kayropraktist felsefenin; holizm, vitalizm, natüralizm, hümanizm gibi etik kuramları benimserler.

Kayropraktik nedir sorusunun cevabı tam olarak budur. Bu rahatsızlığa sahip hastalar genelde acı veya bir ağrı hissetmezler. Uzman belirli yerlere baskı uygularsa ağrıdığını hisseder. Bu yüzden fiziki muayene teşhis için gereklidir. Uzman şu yöntemleri kullanır:

 • Spinal manipülasyon, omurgaya uygular. Elleriyle omurga, sırt ve bel olmak üzere kas ve kemiklere baskı yapar.
 • Germe egzersizleri, vücudun belirli bölgelerindeki kaslar gerilir. Birden, baskıcı, güç kullanarak hareketler yapılır.
 • Eklemlerin el ile (manuel) konumlandırılması, eklemler arasındaki bozukluklar aşamalı olarak hareket ettirilir ve çeşitli duruşlarda sabitlenir.
 • Traksiyon, uzuvların ileri veya geri çekilerek gerime maruz kalması sağlanır.

Bu uygulamalar çoğu zaman seanslar halinde uygulanır. Uzun soluklu bir tedavidir. Benzer yaklaşımlar içerdiği için bu tedavi ile fizyoterapi karıştırılmaktadır. Kayropraktik manuel terapi farkı:

 • Fizyoterapi yöntemlerinde sıcaklık, titreşim gibi etmenler tedavide kullanılırken bu tedavide ise elle manipülasyon kullanılır. Kaslar hareket ettirilir. En temel farklardan birisidir.
 • Fizyoterapide hasta kişinin ağrılarını dindirmek amaçlanır. Bu tedavide ise dokuların uygun konuma gelmesi hedeflenir.
 • Fizyoterapi tüm vücudu ele bütüncül bir şekilde ele alırken bu tedavi yönteminde ise ağrı olan bölgeye yoğunlaşır.
 • Fizyoterapini hedefi ağrısız uyumlu olarak eklemlerin hareketini yerine getirmesini sağlamaktır. Bu tedavi yönteminde ise dokuları doğru konuma getirilerek daha sağlıklı bir biçimde hayatını devam ettirmesini sağlamak

Kayropraktik Eğitimi

100’den fazla ülkede bu alternatif tıp yöntemi uygulanmaktadır. Bu mesleğin ruhsatlı bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla sınırlı eğitim programlarına ihtiyaç olduğu düşünülmüştür. Sınırlı eğitimin nasıl onaylayacağı ise her ülkenin kendi vereceği kararla belirlenir. Ülkemizde Sağlık bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan kurumlarca bu eğitimin sertifikası verilmektedir. Bu sayede güvenilir biçimde uygulanması için kabul edilebilir en minimal gerekliliği kazanmış olur. İstanbul başta olmak üzere diğer birçok ilimizde de gerektiği gibi uygulanmaktadır. Kayropraktik eğitimi ikiye ayrılır. Tam eğitim ve sınırlı eğitim olmak üzere, Bunlar şu şekildedir:

 1. Tam eğitim, giriş isteklerini de göz önünde bulundurarak dört ve yedi yıl arası değişen tam zamanlı çalışma gerektirir. Eğitim süresi her kişide değişebilir daha önce aldığı eğitimin kredilerine göre. İki veya üç yıllık tam zamanlı, yarı zamanlı program 2200 saatten az olmaması gerekir. En az 1000 saatlik de denetim klinik eğitim almaları şarttır.
 2. Sınırlı eğitim, iki ya da üç yıllık tam zamanlı, yarı zamanlı program 2500 saatten az olmayacak şekilde yapılmalıdır. En az 1000 saatlik denetim klinik eğitim almaları şarttır.

Türkiye ‘de bu eğitim tek bir yerde verilmektedir. O da doktorların ve fizyoterapistlerin alındığı Bahçeşehir Üniversitesinde var olan master programıdır. Mesleğin temelini oluşturacak bilgi ve beceriler hakkında alacağı kayropraktik dersleri şu şekildedir:

 • Sağlık bilimleri hakkında, özellikle sinir, kas, iskelet sistemi ile ilgili bilgiler içeren dersler verilir.
 • Anormal ve normal çalışan insan motor sisteminin anatomisi, mekaniği konusunda teorik kavrayış ve klinik yetenek dersleri
 • Bu sağlık hizmetinin tarihçesini
 • Klinik laboratuvar bulgularını yorumlayama
 • Temel medikal bilgiyi anlama ve yorumlama, uygulama
 • Halkla iyi iletişim kurabilme
 • Radyolojik tanısal görüntülemede, ortopedide, ağrı tedavisi hakkında bilgiler verilir.

Ücretsiz Randevu