İmpingement (Omuz Sıkışma Sendromu)

Yazı İçeriği

İmpingement Sendromu, omuz sıkışmasıdır. Bu hastalık bir veya birden fazla problemin bir arada bulunmasıyla oluşmaktadır. Omuz eklemi; kürek kemiği, kol kemiği ve köprücük kemiğinden oluşmaktadır. Kol kemiğini, köprücük kemiğine dört kasın tendonları ile oluşan bir yapı bağlamaktadır. Rotator manşet tendonları kemiğe yapışarak, kasılır. Kasılmalar sayesinde kolun kalkması ve omuzun rotasyon hareketleri yapılır. Omuz sıkışması, kişilerde genellikle omuz bölgesinde oluşan sıkışma ve sıkışmaya dayalı birçok semptomun görülmesidir. İmpingement sendromu, omuz bölgesinde yer alan yapıların kolun yukarı kaldırıldığı sırada acromion ve tuberculum majus arasında sıkışma meydana gelir.

Genellikle sıkışan kas supraspinastustur. Yaşanan bu sıkışmalar hastanın uzun süre sorun yaşamasına neden olmaktadır. Bu durumu genellikle kollarıyla iş yapan kişiler daha çok yaşamaktadırlar. İnsanlar günlük yaşamlarında birçok harekette bulunmaktadırlar. Bu hareketler sonucunda sıklıkla sıkışmalar yaşanır. Genellikle kolu yukarı doğru uzatmak veya arka cepten bir şey almaya çalışmak gibi durumlarda omuz sıkışmaları çok fazla yaşanmaktadır.

İmpingement Sendromu Belirtileri Nelerdir?

 • Kollarda sinirin baskıya uğraması
 • Uyuşukluk
 • His kaybı
 • Batma
 • İğnelenme
 • Karıncalanma
 • Yanma
 • Ağrı
 • Seğirme
 • Güçsüzlük

İmpingement Sendromu Nedenleri Nelerdir?

 • Donuk omuz
 • Kireçlenme
 • Yanlış duruş
 • Büyük göğüsler
 • Obezite
 • Travmatik zedelenmeler
 • Atletik zedelenmeler
 • Sinir yaralanmaları
 • Enfeksiyonlar
 • Tümörler
 • Boyundan yayılan ağrılar
 • İltihabı romatizmal hastalıklar
 • Kompleks rejional ağrı sendromu
 • Metabolik hastalıklar
 • Endokrin hastalıklar
 • Gut hastalığı
 • Şeker hastalığı
 • Polimiyaljia romatika
 • Torasik çıkış sendromları
 • Miyopatiler
 • İç organ hastalıkları
 • Kalp hastalıkları
 • Akciğer tepe tümörleri
 • Safra kesesi hastalıkları
 • Aort anevrizması
 • Karpal tünel sendromu

İmpingement Sendromu Tedavisi 

Sinir sıkışması yaşayan kişi, kısa süre içinde doktora başvurmalıdır. Doktor kişinin şikayetlerine bağlı olarak tanı koyacaktır. Daha sonra ise hastalığa göre tedavi yöntemi seçilmektedir. Tedavi genellikle hastalığın derecesine ve vakaya göre seçilmektedir.

İmpingement sendromunda genel olarak egzersiz, yani fizik tedavi uygulanmaktadır. Daha şiddetli vakalarda ise cerrahi müdahale uygulanmaktadır. Bu sendromun nedenleri de araştırılmalıdır. Bunun için kan testleri ve MR çekilmesi gerekmektedir. Egzersizler, ağrıyı azaltmaya yönelik uygulanmaktadır. Fizik tedavi hafif ve orta dereceli vakalarda çözüm kaynağı olmaktadır. Cerrahi müdahale ise genellikle şiddetli ve daha ağır vakalarda uygulanmaktadır.

Ücretsiz Randevu