Hemipleji Nedir?

Hemipleji Nedir?

Yazı İçeriği

Hemipleji nedir: Beyin damarlarının tıkanması ile vücudun sağ veya sol tarafının uyuşması güçsüzleşmesi ile ortaya çıkan sinir hastalığıdır. Özellikle beynin beslenmesinde görev yapan damarların tıkanması ile ortaya çıkan ani bir hastalıktır.

Vücudun aniden hissizleşmesi ile ortaya çıkan hastalık bazen kısa sürede atlatılırken bazen iyileşme süresi uzayabilir. Tüm yaşlarda görülebilen hastalığı fizik tedavi ile yapılan uygulamalarla kısa sürede atlatılabilir.

Bazen beyin damarlarının yırtılması ile de ortaya çıkabilen hemipleji bedenin sağında ya da solunda nöromusküler fonksiyonların kaybına neden olur. Bu nedenle hemipleji nedir sorusuna sinirlerde ve kas sisteminde bozukluklar meydana getiren hastalık diyebiliriz.

Beynin sol tarafında oluşan hasarlar vücudun sağ tarafını, beynin sağ tarafında meydana gelen hasar ise vücudun sol tarafını etkiler. Dünya üzerinde en fazla rastlanan sinir hastalığı hemipleji en çok orta yaş ve daha üst yaşlarda rastlanır.

Hemipleji hastalığının en nadir görülen türü ise alternan daha çok çocuklar üzerinde görülen bir hastalıktır. Görüldüğü dönem çocukluk dönemi olup, çocuklarda ayda bir kez ataklara kısa süreli ataklara sebep olur.

Hemipleji Ne Demek?

Hemipleji hastalığı kısaca sinirlerde ve kaslarda bozukluklar yaratıp, insan vücudunu felç eden bir hastalıktır. Ayrıca tek taraflı hareket kayıplarına ya da hareketlerin azalmasını da meydana getirir.

Bu hastalık nedeniyle duyu organları üzerinde bazen olumsuzluklar meydana gelebilir. Görme bozukluklarına, konuşma bozukluklarına neden olabilir. Bunların yanında el ve ayakları zor kontrol edebilme, idrarı kontrol edememe gibi semptomlarda gösterebilir.

Hemipleji nedir dediğimizde karşımıza bazen hafıza ve algı problemlerini ortaya çıkaran hastalık da diyebiliriz. Bu hastalığın görüldüğü kişilerde düşünmeden hareket etme ve günlük yaşamlarında hafızadan dolayı sıkıntılı durumlar oluşabilmektedir.

Hastalık sağ ve sol hemipleji olarak ayrılmaktadır. Hastalığın iki türünde de farklı semptonlar bulunsa da sinirsel ve duyusal bozuklarda birleşirler.

Peki, hangi durumlar hemiplejiye daha fazla neden olur:

 • Obezite
 • İskemik ataklar
 • Orta yaşın üstündekiler
 • Sigara kullananlar
 • Alkol kullananlar
 • Genetik
 • Günlük yaşamda sürekli hareketsiz olmak
 • Diyabet
 • Hipertansiyon
 • Beyin kanaması
 • Kalp sorunları
 • Yüksek kolesterolü bulunanlar

Yukarıda yer alan hastalıkları bulunan kişilerin hemipleji olma olasılıkları daha fazladır. Ayrıca bu hastalıklarla mücadele ederken kullanılan ilaçlarda bu hastalığı tetikleyebilmektedir. Bu nedenle ilaçları doktor kontrolünde kullanmak çok önemlidir.

Sağ Hemipleji

Sağ hemipleji nedir: Eğer bu hastalık oraya çıkmışsa kişide konuşma bozukluklarının yanında yutma sıkıntısı da yaşanmaktadır. Kaslarda aşırı kasılma ve hareket anormallikleri meydana gelmektedir. Bu nedenle kaslarda ağrılar meydana gelmektedir.

Bu hastalık ortaya çıktığında uzman doktorlara müracaat edilmeli ve kişi doktor gözetiminde olmalıdır. Doktor tarafından yapılan muayeneden sonra kişi evine gidebilir ve ilaçla fizik tedavi ile kolayca bu hastalığı yenebilir.

Konuşma üzerinde etkili olan bu hemipleji türünde ara ara konuşmada takılmalar yaşanabilir. Ayrıca konuşurken zorlanmalara da neden olmaktadır. Kişi sürekli ağız hareketleri ve yüz egzersizleri ile bu durumu yenebilir.

Sağ hemipleji görülen kişilerde rastlanan yutkunma zorluğu uzun bir süre devam eder. Bazen hastalığın sonuna kadar süren bu semptonun geçmesi hastalığın geçmesinden sonra kısa süre daha devam edebilir. Sağ hemipleji nedir nasıl tedavi edilir: Geçici olarak sinirlerin fonksiyon bozukluğudur ve ve uzman bir doktorun tanısı, tedavisi ile kolayca atlatılabilir.

Sol Hemipleji

Sol hemipleji hastalığında daha çok hafıza problemleri ortaya çıkar. Özellikle algı problemleri baş gösterir. Bir şeyi hatırlamak güçleşirken, kişide unutkanlık da görülebilir.

Hastalığın görüldüğü kişilerde yaşanan hafıza problemleri hastalık boyunca devam eder ve sinir bozucudur. Kişi kolay hatırlanabilen şeyleri bile güç hatırlar. Hafızası ile sürekli problem yaşar. Hastalığın sonlarına doğru azalır ve bu problem ortadan kalkar.

Bir başka semptom ise algı problemidir. Konuşulanları algılamada sürekli sıkıntılar yaşanır. Kişi çoğu konuda kendini ifade edemez ve problem sürekli devam eder. Çevresi tarafından algılanmamak ve onları algılayamamaktan şikayet eder.

Sol hemipleji nedir: Aslında hafıza kayıplarının yaşandığı ve algı problemlerinin sıkça yaşandığı kısa süreli inme hastalığıdır. Karar mekanizması düşünmeden çalışır ve kişi verdiği kararlarda acelecidir. Bu da onu hep olumsuz etkiler. Bu nedenle hastalığın görüldüğü kişiler karar verme ya da fikirleri istenilen durumları hastalık sonrasına ertelemelidir.

Spastik Hemipleji

Spastik hemipleji hastalığı kas problemlerinin ortaya çıktığı hastalıktır. Özellikle kasların aşırı kasılma durumu ve kişinin sürekli kas ağrıları karşı karşıya geldiği hastalık türüdür. Sık rastlanan hemipleji hastalıkları arasındadır.

Bu hemipleji türünde kişi bir hareketi yaparken kendini güçsüz hisseder ve aşırı şekilde kaslarına yüklenir. Fakat kaslar üzerinde kontrol mekanizması kuramaz ve hareketleri kolayca yapamaz. Bu nedenle kas gerektiren işlerden uzak durması hasta için çok yararlı olacaktır.

Hemipleji nedir dediğimizde kısa süreli felç hali olup, spastik türünde kasları çokça etkilerken yoğun kas ağrılarına neden olur. Bu nedenle bazen hasta kişi uyurken zorlanır. Gün içinde hareket ettiği her durumda kas ağrıları ile karşılaşır. Hastalığın ilerleyen döneminde kasların aşırı kasılmasından kaynaklanan ağrılar artar.

Tedavi sürecinde hemipleji ilaçları ve doğru fizik tedavi ile kolayca bu hastalık atlatılabilir. Bu konuda mutlaka işinde uzman doktorlar tercih edilmelidir. Çünkü doğru tedavi hem hastalığın hızla atlatılmasını hem de hastalıktan dolayı kalıcı hasarların olmamasını sağlar.

Ücretsiz Randevu