Görsel Algı Bozukluğu Tedavisi

Görsel Algı Bozukluğu Tedavisi

Yazı İçeriği

GÖRSEL ALGI

Okurken, öğrenme güçlüğü olan insanların yaklaşık % 35-40 ‘ nın  görsel bozukluklar veya zorluklar yaşadıklarını tahmin edilmektedir.
•  Okurken bulanık görme.  Harf veya kelime bulanık ve odak dışı görme
• Harflerin yerlerini değiştirme  veya harfleri ters  okuma
• Kelimeleri yanlış hecelere ayırma
•  Bir sayfa boyunca  satır izleme zorluğu
•  okurken baş ağrısı
•  Sayfadaki parlama parlak ışıktan rahatsızlık duyma
Bu durumlar, bireylerin yeteneğini etkileyebilir ve okuma faaliyeti sinir bozucu bir faaliyete dönüştürebilir.
Birçok disletik kişi beyaz tahta üzerinde ya da bilgisayar ekranında çalışma yapmakta zorlanır , beyaz arka plana duyarlılık okuma faaliyetinin daha da kötüleşmesine sebep olabilir.

Görsel algı ve işleme iki farklı becerileri ile ilgilidir. Görsel algı bizim çevreyi yorumlama becerimiz anlamına gelir.  Görsel uzaysal ilişkiler, görsel tamamlama ,  görsel biçim değişmezliği, görsel ardışık bellek, görsel ayrımcılık ve şekil-zemin algısı becerilerini kapsar.
Görsel algı bozuklukları etkin bir şekilde gözden alınan bilgilerin işlenmesinde   sınırlılık anlamına gelmektedir.  Bu durum görme veya görme keskinliği sorunlarından farklı bir durumdur.  Görsel algıda  zorluklar görsel bilgiyi yorumlama ya da işleme şeklini etkilemektedir. Şekilleri ayırt etmede zorluk uzamsal boyutları ve konumları algılamakta zorluk algılamayı olumsuz etkilemektedir.

Görsel algı bozuklukları, hareket, mekansal ilişkiler, nesnelerin formu ve yön gibi bir çok algıyı kavramada zorluklara yol açabilir.  Merkezi işitsel algı bozuklukları ile birlikte görsel işleme zorlukları sıklıkla öğrenme güçlüğü, disleksi ya da kötü akademik performans ile bağlantılıdır.
Kategoriler:
Görsel algısal beceriler aşağıdaki kategorileri içerir:
Görsel tamamlama : tamamlanmamış temsili bir formu tanımlama  yeteneğidir.  Ayrıca eksik bilgi verildiğinde bu eksik bilgiden hareketle görseli tamamlama yeteneğidir.
Şekil-zemin algısı: Alakasız şekiller veya öğelerin karmaşık bir arka plan içinde tanımlanması yeteneğidir.
Görsel formu değişmezliği: Büyük küçük düz ters döndürülmüş formların tanınması yeteneğidir. şekillerin boyutları değiştirilmiş olsa dahi tanıma yeteneğidir.
Görsel hafıza: Görseli hemen hatırlama yeteneği – dört ya da beş saniye sonra sorulan belirli bir şekli tanıma ya da söyleme yeteneğidir.
Görsel sıralı bellek: gösterilen formların belli bir sıra içerisinde hatırlama yeteneğidir.
Görsel ayrımcılık: birbirine çok benzeyen görsel formları ayırtetme yeteneğidir.
Görsel mekansal ilişkiler: kendini ve diğer nesneleri konumunu algılama yeteneğidir.

Ücretsiz Randevu